Projekt pt. "Inwestycja w kwalifikacje"

nr.RPPK.07.01.00-18-0087/18

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz zdobycie nowych kwalifikacji do dnia 31.03.2020r.

Rekrutacja trwa - ilość miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Postaw pierwsze kroki na nowej ścieżce kariery zawodowej! Ruszamy z naborem na BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przygotowujące do zawodu:

KSIĘGOWY

SPEDYTOR-LOGISTYK

SPECJALISTA DS. SOCIAL MEDIÓW

PRACOWNIK BIUROWY I INNE KWALIFIKACJE

Wypełnij formularz i zacznij pracować w wymarzonym zawodzie.

KSIĘGOWY - Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

PROGRAM

108 godz. szkoleniowych

Warsztaty prowadzone są na oprogramowaniu ASSECO WA-PRO

 1. Istota i funkcje rachunkowości
 2. Elementy ksiąg rachunkowych
 3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości
 4. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy
 5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja
 6. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja
 7. Koszty i przychody
 8. Istota i funkcję podatku dochodowego
 9. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT

LOGISTYK

SPEDYTOR

PROGRAM

108 godz. szkoleniowych

Warsztaty są prowadzone przez praktyków zawodu

 1. Podstawy logistyki,
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 3. Transport
 4. Zarządzanie flotą transportową
 5. Spedycja
 6. Rynek usług logistycznych
 7. Zarządzanie zapasami
 8. Magazyn jako obiekt logistyczny
 9. Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych
 10. Rola informacji w logistyce

Pracownik

Obsługi Biurowej

PROGRAM

108 godz. szkoleniowych

Warsztaty są prowadzone przez praktyków zawodu

 1. Zasady rachunkowości
 2. Podstawowe zagadnienia prawne
 3. Socjologia i psychologia pracy
 4. Warsztaty Excel
 5. Jak działać w Social Media – jak tworzyć teksty, grafikę, działania wizerunkowe
 6. Zasady prowadzenia strony na Facebook w tym marketingu
 7. Organizacja pracy biurowej
 8. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
 9. Prowadzenie i obsługa korespondencji
 10. Prowadzenie rozmów
 11. Organizacja i obsługa spotkań
 12. Budowa i obsługa komputera
 13. Korzystanie z usług internetowych
 14. Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki
 15. Redagowanie i formatowanie dokumentów
 16. Wykonywanie obliczeń
 17. Korzystanie z baz danych
 18. Urządzenia i sprzęt biurowy
 19. Urządzenia i sprzęt pomocniczy
 20. Przepisy BHP, PPOŻ i ochrony środowiska

Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i należących, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby bezrobotne wg definicji BAEL tz. osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
 • Główny Program Wsparcia:

  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

  Pośrednictwo pracy poprzez indywidualne wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia i przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  Szkolenia zawodowe wraz z uzyskaniem kwalifikacji realizowane będą zgodnia z zainteresowaniami i ścieżką rozwoju uczestnika projektu.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

  Staże / Praktyki zawodowe 6-cio miesięczne ukierunkowany na utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium stażowe.

  Towarzyszący Program Wsparcia:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

  Noclegi dla osób z dalszych rejonów województwa.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie stażu/praktyki zawodowej.

  Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe.

  Zapisz się do projekt:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

  prześlij na adres: projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl, lub

  dostarcz za pośrednictwem pocztą na adres biura projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju 36-001 Trzebownisko 928B, lub

  dostarcz osobiście do Biura Projektu w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

  Skontaktuj się z opiekunem projektu

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Biuro Projektu

  36-001 Trzebownisko 928B

  +48 516 045 049

  projekty@podkarpackafundacjarzwoju.pl

  TOP