Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i należących, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby bezrobotne wg definicji BAEL tz. osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
 • Główny Program Wsparcia:

  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

  Pośrednictwo pracy poprzez indywidualne wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia i przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  Szkolenia zawodowe wraz z uzyskaniem kwalifikacji realizowane będą zgodnia z zainteresowaniami i ścieżką rozwoju uczestnika projektu.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

  Staże / Praktyki zawodowe 6-cio miesięczne ukierunkowany na utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium stażowe.

  Towarzyszący Program Wsparcia:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

  Noclegi dla osób z dalszych rejonów województwa.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie stażu/praktyki zawodowej.

  Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe.

  Zapisz się do projekt:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

  prześlij na adres: projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl, lub

  dostarcz za pośrednictwem pocztą na adres biura projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju 36-001 Trzebownisko 928B, lub

  dostarcz osobiście do Biura Projektu w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

  Skontaktuj się z opiekunem projektu

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Biuro Projektu

  36-001 Trzebownisko 928B

  +48 516 045 049

  projekty@podkarpackafundacjarzwoju.pl

  TOP