Co otrzymuje uczestnik w ramach kursu?

Uczestnicy otrzymają gotowe modele, poznają zasady jak je wypełniać oraz rozbudowywać.

Znaczna część szkolenia poświęcona zostanie na analizę ryzyka, a zwłaszcza zmiany wpływu założeń na osiągane rezultaty.

Stawiamy na kształcenie praktyczne obu modeli poprzez wypełnianie, rozbudowywanie oraz komentowanie uzyskanych wyników.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

• Dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

• Dla inwestorów

• Dla menedżerów

• Dla analityków finansowych oraz księgowych

Realizacja szkolenia we współpracy z

TMS AUDIT

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Analiza przedsiębiorstw na podstawie danych historycznych
  1. Analiza rachunku zysków i strat
  2. Analiza bilans
  3. Analiza rentowności
  4. Analiza zadłużenia
  5. Analiza płynności i sprawności działania
  6. Przygotowanie modelu do samodzielnej analizy finansowej przedsiębiorstwa
 3. Analiza danych prognozowanych
  1. Wstępna ocena opłacalności inwestycji. Próg rentowności i okres zwrotu
  2. Właściwa ocena opłacalności inwestycji. NPV i IRR
  3. Badanie wykonalności inwestycji
  4. Specyfika inwestycji modernizacyjno - odtworzeniowych
  5. Przygotowanie modelu do samodzielnej oceny opłacalności inwestycji
 4. Podsumowanie i zakończenia szkolenia

Trener

BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

Doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych oraz typu MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ponadto trener szkoleń otwartych m.in. dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Narodowego Centrum Kultury, Polskiej Akademii Rachunkowości, Eurofinace, Instytutu Rozwoju Biznesu. Podczas swojej kariery zawodowej opracował kilkanaście studiów wykonalności i biznesplanów dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach ZPORR, WKP, EOG.

Wieloletnie doświadczenie z wyceną przedsiębiorstw , doradztwem w zakresie planowania finansowego i raportowania oraz pomoc w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania.

Firma TMS Audit jest podmiotem z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku doradztwa z zakresu pozyskiwania środków z UE, audytów, zarządzania projektami.

Metody szkoleniowe

Zaprezentowanie modelu oceny opłacalności inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjno-odtworzeniowych.

Opracowanie modelu do analizy finansowej dowolnej firmy na podstawie jej rachunku zysków i start oraz bilansu.

Kształcenie praktyczne obu modeli poprzez wypełnianie, rozbudowywanie oraz komentowanie uzyskanych wyników.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA Fundacja pomaga w pozyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie szkolenia

POZNAŃ

TORUŃ

WROCŁAW

SZCZECIN

KRAKÓW

ŁÓDŹ

KATOWICE

RZESZÓW

Koszt szkolenia

1300,00 zł

+ 23% VAT

minimalna ilość uczestników 10 osób

 • 16 godz. szkoleniowych
 • Zaświadczenie

Szkolenie może być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie jest w Bazie Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami

+48 516 045 049

biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

TOP