Korzyści dla uczestnika:

Umiejętność prognozowania zdarzeń finansowych min. przychodów, kosztów, zachowania się rynku)

Umiejętność optymalizacji produkcji, zapasów, dostaw i kontraktów z dostawcami

Umiejętność budowania scenariuszy decyzyjnych

Umiejętność analizy wskaźnikowej

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

Dla dyrektorów zarządzających

Dla dyrektorów finansowych i głównych księgowych

Dla analityków i kontrolerów finansowych

Co otrzymują uczestnicy w ramach kursu?

Cztery narzędzia do analizy finansowej dostosowane do każdej wersji Excel:

PBF- narzędzie do prognozowania biznesowego

Optimum INVENTORY- narzędzie do optymalizacji zakupów, produkcji, dostaw, zapasów, kontraktów z dostawcami

Decision TREE- narzędzie do budowania i oceny scenariuszy decyzyjnych

VALUATION Calculato- narzędzie do analizy wskaźnikowej

4-dniowy kurs analizy finansowej został opracowany w tym celu, żeby osobom zarządzającym firmami, pracownikom działów finansowych umożliwić w praktyce podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o zarejestrowane zdarzenia finansowej.

Realizacja szkolenia we współpracy z

TMS AUDIT

Agenda szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Prognozowanie biznesowe
  1. Sztuka prognozowania w biznesie (film)
  2. 3 kryteria prognozy biznesowej
  3. Prognozowanie trendów (praca z narzędziem PBF): ćwiczenia praktyczne
  4. Prognozowanie w trudnych przypadkach: ćwiczenia
  5. Prognozowanie przyczynowo-skutkowe: ćwiczenia
  6. Samodzielne studium przypadku (uczestnicy wykonują samodzielnie wieloaspektowe rzeczywiste studium prognozowania biznesowego)
  7. Przykłady firm stosujących w praktyce prognozowanie w biznesie (film)
 3. Optymalizacja decyzji zakupowych, produkcyjnych, dostaw i kontraktów z dostawcami
  1. Optymalizacja partii zakupowej (EOQ*) – praca z narzędziem Optimum INVENTORY
  2. Optymalizacja partii produkcyjnej (EPQ**)
  3. Optymalizacja czasu dostawy (ROP***)
  4. Optymalizacja wielkości zapasu buforowego (BS****)
  5. Optymalizacja wielkości rabatowych (QD****)
  6. Gra symulacyjna KANBAN
 4. Scenariusze decyzyjne
  1. Jak budować drzewa decyzyjne?
  2. Jak kalkulować korzyści i straty?
  3. Jak kalkulować ryzyko i prawdopodobieństwo?
  4. Praca z narzędziem Decizion TREE
  5. Ćwiczenia praktyczne:
   • Jak optymalizować inwestycję w nowy park maszynowy?
   • Jak optymalizować rozwój produktu?
   • Jak optymalizować ofertę przetargową?
  6. Studium
   • Jak optymalizować złożony proces ryzyka wystąpienia kar?
   • Podsumowanie: jak prowadzić w zarządach firm dyskusję o zarządzaniu ryzykiem (film)
 5. Analiza wskaźnikowa
  1. Trzy perspektywy analizy wskaźnikowej (perspektywa zarządu, perspektywa udziałowców, perspektywa kredytodawców)
  2. Praca z narzędziem VALUATION Calcultor
  3. 20 ćwiczeń z analizy poszczególnych wskaźników finansowych z oceną trendu
  4. Studium Przypadku: uczestnicy tworzą pełny raport dla zarządu z analizy rzeczywistych sprawozdań finansowych.
 6. Podsumowanie i zakończenia szkolenia

Trener

KRZYSZTOF DROZD

Absolwent międzynarodowych studiów finansowych Executive Studies in Finance oraz programu Executive MBA w Montrealu.

Pracował w wielu międzynarodowych korporacjach i firmach konsultingowych. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym, zarządzaniu ryzykiem wg London School of Risk Management, zarządzaniu projektami, a przede wszystkim w doskonaleniu procesów wg metodyk: SixSigma, Lean Management i Theory of Constraints.

Prowadził projekty dla takich firm jak: mBank, BPH, ING Bank, Aviva, AXA, HP, Procter&Gamble, Philip Morris, Philips, Volskawagen Bank.

Jest certyfikowanym SixSigma Master Black Belt.

Występował wielokrotnie z prezentacją swoich doświadczeń na Międzynarodowej Konferencji Lean Management (2012 - 2016).

Firma TMS Audit jest podmiotem z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku doradztwa z zakresu pozyskiwania środków z UE, audytów, zarządzania projektami.

Metody szkoleniowe

Kurs ma na celu wypracowanie umiejętności praktycznych, które uczestnik powinien bez dodatkowego nakładu pracy ze swojej strony wykorzystać od razu w miejscu pracy. Dlatego kurs w 70% składa się z elementów praktycznych.

Symulacje i gry biznesowe.

Uczestnicy ćwiczą na zajęciach zadania i studia przypadków na dedykowanych narzędziach Excel do analizy finansowej.

Otrzymują je w pełnej wersji do nielimitowanego wykorzystania w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Analiza materiałów video.

Case studies

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA Fundacja pomaga w pozyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie szkolenia

POZNAŃ

TORUŃ

WROCŁAW

SZCZECIN

KRAKÓW

ŁÓDŹ

KATOWICE

RZESZÓW

Koszt szkolenia

2000,00 zł

+ 23% VAT

minimalna ilość uczestników 10 osób

 • 16 godz. szkoleniowych
 • Zaświadczenie

Szkolenie może być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie jest w Bazie Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami

+48 516 045 049

biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

TOP