FMS REMIGIUSZ RZEPKA

Functional Movement System to test badający funkcjonalność pacjenta. Poprzez zastosowanie odpowiednich wzorców ruchowych...

EXOS PERFORMANCE MENTORSHIP - moduł 1 z Remigiusz Rzepka

EXOS to kompletny system przygotowania motorycznego dla sportowca i klienta na każdym etapie zaawansowania, stawiający sobie za cele: maksymalizację potencjału sportowca, prewencję...

EXOS PERFORMANCE MENTORSHIP - moduł 2 z Remigiusz Rzepka

EXOS PEROFORMANCE MENTORSHIP Moduł 2 ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zrozumienia systemu treningu EXOS zdobytej podczas modułu I. W trakcie...

EXOS STRENGHT AND POWER Performance Workshop z Coach Nicole Rodriguez

Metodologia EXOS to kompletny system przygotowania motorycznego dla sportowca i klienta na każdym etapie zaawansowania, stawiający sobie za cele...

Dietetyka i suplementacja - poziom I, Jakub Mauricz, mauricz.com

Szkolenie poświęcone tematyce odżywiania. Porusza różnorodne aspekty związane ze zdrową dietą i stylem życia oraz zagadnienia dotyczące doboru i skuteczności odpowiedniej suplementacji.

Dietetyka i suplementacja - poziom II, Jakub Mauricz, mauricz.com

Szkolenie poświęcone tematyce odżywiania. Porusza różnorodne aspekty związane ze zdrową dietą i stylem życia oraz zagadnienia dotyczące doboru i skuteczności odpowiedniej suplementacji.

Dietetyka i suplementacja - poziom III, Jakub Mauricz, mauricz.com

Szkolenie poświęcone tematyce odżywiania. Porusza różnorodne aspekty związane ze zdrową dietą i stylem życia oraz zagadnienia dotyczące doboru i skuteczności odpowiedniej suplementacji.

Metodyka treningu - poziom I - Maciej Bielski, Jakub Mauricz, mauricz.com

Dwupoziomowe szkolenie wprowadzające w tajniki prawidłowego prowadzenia treningu nastawionego na wszechstronny rozwój lub specjalizację z możliwością ukierunkowania wedle potrzeb. W module pierwszym omówimy fizjologiczne podstawy kształtowania zdolności motorycznych...

Metodyka treningu - poziom II - Maciej Bielski, Jakub Mauricz, mauricz.com

Dwupoziomowe szkolenie wprowadzające w tajniki prawidłowego prowadzenia treningu nastawionego na wszechstronny rozwój lub specjalizację z możliwością ukierunkowania wedle potrzeb. Moduł drugi rozszerza omawiane zagadnienia, wyjaśniając konkretne schematy periodyzacji treningowej ...

Metodyka Treningu Kettlebell, Maciej Bielski, Jakub Mauricz, mauricz.com

Trening kettlebell to nieustanne zwiększanie siły eksplozywnej, rozbudowa siły funkcjonalnej, podnoszenie wytrzymałości siłowej oraz doskonalenie koordynacji ruchowej. Szkolenie organizowane jest we współpracy z RKC Poland (rkckettlebell.com)...

Trener przygotowania motorycznego, Maciej Bielski, mauricz.com

Pięciomodułowe szkolenie, dzięki któremu Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności z poszczególnych dziedzin treningu, by samodzielnie dostosowywać przygotowanie motoryczne wedle ustalonych celów...

Trener Personalny, Jakub Mauricz, mauricz.com

Celem szkolenia jest wielowymiarowe przygotowanie do efektywnej pracy w zawodzie trenera personalnego. Po ukończeniu szkolenia Trener Personalny Uczestnik...

TOP