EXOS PEROFORMANCE MENTORSHIP Moduł 2 ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zrozumienia systemu treningu EXOS zdobytej podczas modułu I. W trakcie 4-dniowego szkolenia skupimy się na rozwijaniu umiejętności i warsztacie pracy trenera przygotowania motorycznego z zakresu metodologii i progresji w treningu sportowym. W szerszym ujęciu omówimy zagadnienia związane z nauczaniem wzorców ruchowych, ukształtowaniem siły i mocy i obszarów energetycznych. Szczegółowej analizie poddamy sztukę pracy trenera oraz zasady komunikacji pomiędzy trenerem i podopiecznym. W trakcie zajęć praktycznych rozwinięte będą zasady treningu korekcyjnego według metodologii FMS.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

• trenerów personalnych

• trenerów przygotowania motorycznego

• fizjoterapeutów

• osób interesujących się motoryką ruchu

Po ukończeniu szkolenia EXOS PERFORMANCE MENTORSHIP Moduł 2 Uczestnik:

• posiada teoretyczną wiedzę z zakresu: - metodologii EXOS, - zaawansowanych technik kształtowania poruszania liniowego i wielokierunkowego oraz kształtowania mocy i siły; - pięciu faz treningu systemów energetycznych (ESD) , - zaawansowanych technik korekcji według metodologii FMS

• posiada następujące umiejętności praktyczne: - potrafi przygotować i prawidłowo przeprowadzić trening oparty o założenia metodologii EXOS z zastosowaniem zaawansowanych technik kształtowania ruchu oraz siły i mocy; - potrafi tworzyć profil zawodnika na podstawie przeprowadzonego testu i oceny sportowca; - potrafi zastosować zaawansowane techniki korekcji zgodne z metodologią FMS

• ma umiejętność ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji w odpowiedzi na rosnącą świadomość zdrowego życia swoich podopiecznych; posiada przygotowanie do sprawowania nad podopiecznym wieloaspektowej opieki trenerskiej, pozwalającej optymalnie wykorzystać potencjał osób, z którymi pracuje.

Realizacja szkolenia we współpracy z

Optima Remigiusz Rzepka

Agenda szkolenia

  Dzień I:

  • Sesja współpracy trenerskiej.

  • Najczęstsze dysfunkcje ruchu.

  Dzień II:

  • Zaawansowane metody kształtowania szybkości liniowej oraz wielokierunkowej.

  • Kształtowanie siły i mocy z użyciem metod intensywnych i ekstensywnych.

  Dzień III:

  • Test i ocena sportowca – tworzenie profilu zawodnika.

  • Rozwinięte programowanie Kształtowania Systemów Energetycznych, z przedstawieniem

  pięciu faz treningu systemów energetycznych (ESD)

  Dzień IV:

  • Zaawansowane techniki korekcji według metodologii FMS

  • Praktyczne przeprowadzenie jednostki treningowej przez Uczestnika

Trener

REMIGIUSZ RZEPKA

OPTIMA Remigiusz Rzepka

Doktor nauk medycznych w obszarze fizjoterapia. Koordynator przygotowania motorycznego Reprezentacji Narodowych w piłce nożnej, tenisie, siatkówce i koszykówce oraz w Reprezentacjach Młodzieżowych PZKosz.

Wykładowca Studium Podyplomowego na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Organizacja autoryzowanych szkoleń i konferencji z zakresu treningu funkcjonalnego i przygotowania motorycznego oraz szkoleń dla stowarzyszeń sportowych.

Kilkunastoletnie doświadczenie jako Koordynator fizjoterapii Centrum Rehabilitacji "Reha-Vita" Gliwice, "Fizjofit-Galen" Bieruń, CF "Fizjofit" Gliwice oraz sieci Enel_Med i Enel-Sport.

OPTIMA Remigiusz Rzepka prowadzi jako jedyny autoryzowane kursy FMS w Polsce.

Metody szkoleniowe

Kurs jest opracowany w metodzie wykładowej.

Poruszane zagadnienia poparte są konkretnymi przykładami, tak by każdy uczestnik mógł odzwierciedlić swoją sytuację.

Case studies

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA Fundacja pomaga w pozyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie szkolenia

Gdańsk

Trzebownisko k/Rzeszowa

Koszt szkolenia

9250,00 zł

+ 23% VAT

minimalna ilość uczestników 10 osób

 • 35 godz. szkoleniowych
 • Zaświadczenie

Szkolenie może być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nasze szkolenia są w Bazie Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami

+48 516 045 049

biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

TOP