Dla kogo jest przeznaczony kurs?

• Trenerów personalnych

• Dietetyków, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę

treningową o pracę z odważnikami kettlebell.

• Fizjoterapeutów

• Masażystów

W trakcie szkolenia Metodyka Treningu Kettlebell Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego treningu przy użyciu odważników kettlebell.

Trening kettlebell to nieustanne zwiększanie siły eksplozywnej, rozbudowa siły funkcjonalnej, podnoszenie wytrzymałości siłowej oraz doskonalenie koordynacji ruchowej. Szkolenie organizowane jest we współpracy z RKC Poland (rkckettlebell.com). Szkolenie pozwala również przygotować się do kursu instruktorskiego prowadzonego wg amerykańskiego programu certyfikacji instruktorskiej RKC DragonDoor. Po ukończeniu szkolenia Metodyka Treningu Kettlebell Uczestnik:

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik podstawowych ćwiczeń oraz metodyki budowania siły w oparciu o trening z użyciem odważników kulowych

• potrafi samodzielnie przygotować oraz przeprowadzić trening z użyciem odważników kettlebell czuwając nad prawidłową techniką wykonywania ćwiczeń pozwalającą wykluczyć powstawanie kontuzji

• ma umiejętność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w odpowiedzi na rosnącą świadomość zdrowego stylu życia swoich klientów, rozumie znaczenie kompetencji interpersonalnych, pozwalających budować właściwe i długofalowe relacje z klientami

Realizacja szkolenia we współpracy z

Mauricz.com Jakub Mauricz

Agenda szkolenia

  1. Rozgrzewka przed pracą z odważnikiem czyli niezbędna podstawa mobilności oraz aktywacja grup mięśniowych głównie zaangażowanych podczas nauczanych ćwiczeń
  2. Bezpieczeństwo pracy z odważnikiem / odważnikami.
  3. Prezentacja technik pracy z odważnikami: Dead Lift, Swing, Russian Swing, One-Arm Swing, Clean, Snatch.
  4. Prezentacja technik pracy z odważnikami: Press, Military Press, Push Press, TGU (Turkish Get Up), Squat (Goblet, Double Front), Praca z dwoma odważnikami.

Trener

Maciej Bielski

Trener, pedagog, szkoleniowiec, diet coach. Specjalista do spraw przygotowania motorycznego oraz metodyki treningowej Współzałożyciel pierwszego boxa crossfitowego w Trójmieście, trener przygotowania motorycznego Piotra Hallmana i Seahawks Gdynia/ Sopot american football team. Specjalizuje się w treningu siłowym, kondycyjnym oraz prehabilitacji i metodach mobilizacji układu ruchu. Autor artykułów na temat treningu motoryki w pismach: Trainer, Men's Health, Body Challenge.

Mauricz Training Center to miejsce wyjątkowe. Każde ze szkoleń jest dokładnie przeanalizowane, przemyślane i zaplanowane w najmniejszym detalu. Szkolenia z Mauricz Training Center pozwalają każdemu uczestnikowi budować kompetencje trenera, dietetyka czy fizjoterapeuty lub po prostu rozwijać się w swojej dyscyplinie sportowej.

Metody szkoleniowe

Kurs jest opracowany na praktycznej i teoretycznej metodzie wykładowej.

Poruszane zagadnienia poparte są konkretnymi przykładami, tak by każdy uczestnik mógł odzwierciedlić swoją sytuację.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA Fundacja pomaga w pozyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie szkolenia

POZNAŃ

TORUŃ

WROCŁAW

SZCZECIN

KRAKÓW

ŁÓDŹ

KATOWICE

RZESZÓW

Koszt szkolenia

447,15 zł

+ 23% VAT

minimalna ilość uczestników 10 osób

  • 8 godz. szkoleniowych
  • Zaświadczenie

Szkolenie może być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie jest w Bazie Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami

+48 516 045 049

biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

TOP