Co to jest FMS?

Szkolenie FMS to praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego oparte o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.

W jaki sposób wykorzystuje się FMS w rehabilitacji i sporcie?

FMS to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.

Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia dla pacjenta/sportowca.

Do kogo skirowany jest kurs:

Trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, trenerzy odnowy biologicznej, trenerzy przygotowania motorycznego.

Korzyści płynące z FMS

FMS upraszcza koncepcję oceny ruchu i jego wpływu na nasze ciało.

Komunikacja – FMS wykorzystuje prosty język, przystępny dla pacjenta/sportowca, jednocześnie stwarzając wspólną platform do komunikacji dla lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów nadzorujących postęp u swoich podopiecznych.

Ocena – bateria testów FMS łatwo identyfikuje asymetrie, ograniczenia ruchowe, upraszczając testowania I analizę stanu pacjenta/sportowca.

Standaryzacja- FMS tworzy funkcjonalną bazę wyjściową do łatwej identyfikacji progresji i aktualnego stanu zawodnika

Bezpieczeństwo - FMS szybko identyfikuje dysfunkcyjne wzorce ruchowe, na których należy skupić działania korygujące. Ponadto wskazuje na „gotowość” zawodnika do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych.

Działania korygujące - FMS może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMS, ułatwia dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta/sportowca.

Realizacja szkolenia we współpracy z

Optima Remigiusz Rzepka.

Poruszane zagadnienia w trakcie szkolenia

  1. Znaczenie funkcjonalnej i obiektywnej oceny pacjenta/sportowca dla potrzeb planowania treningu funkcjonalnego
  2. Założenia funkcjonalnej oceny motorycznej FMS.
  3. Szczegółowe testy funkcjonalnej oceny motorycznej FMS i ich interpretacja – założenia teoretyczne i praktyczne (pokaz i ocena między uczestnikami).
  4. Ocena funkcjonalna oraz identyfikacja tzw. słabych ogniw łańcucha kinematycznego - interpretacja oraz aplikacje dla działań praktycznych
  5. Planowanie i tworzenie programów ćwiczeń korekcyjnych ukierunkowanych na reedukację motoryczną
  6. Sekwencja działań ukierunkowanych na korekcję zaburzonych wzorców ruchowych.
  7. Przykładowe plany programów korygujących opartych o reaktywny trening motoryczny – zajęcia praktyczne

Trener

REMIGIUSZ RZEPKA

OPTIMA Remigiusz Rzepka

Doktor nauk medycznych w obszarze fizjoterapia. Koordynator przygotowania motorycznego Reprezentacji Narodowych w piłce nożnej, tenisie, siatkówce i koszykówce oraz w Reprezentacjach Młodzieżowych PZKosz.

Wykładowca Studium Podyplomowego na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Organizacja autoryzowanych szkoleń i konferencji z zakresu treningu funkcjonalnego i przygotowania motorycznego oraz szkoleń dla stowarzyszeń sportowych.

Kilkunastoletnie doświadczenie jako Koordynator fizjoterapii Centrum Rehabilitacji "Reha-Vita" Gliwice, "Fizjofit-Galen" Bieruń, CF "Fizjofit" Gliwice oraz sieci Enel_Med i Enel-Sport.

OPTIMA Remigiusz Rzepka prowadzi jako jedyny autoryzowane kursy FMS w Polsce.

Metody szkoleniowe

Kurs praktyczny połączony z prezentacją multimedialną

Uczestnicy otrzymują kompletną wiedzę na temat koncepcji FMS

Case studies

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA Fundacja pomaga w pozyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie szkolenia

WARSZAWA

RZESZÓW

Koszt szkolenia

1097,56 zł

+ 23% VAT

minimalna ilość uczestników 10 osób

  • 16 godz. szkoleniowych
  • Zaświadczenie

Szkolenie może być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie jest w Bazie Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami

+48 516 045 049

biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

TOP