Nasze cele

Działalność w zakresie kształcenia, kultury, sportu, ochrony środowiska oraz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej w celu poprawy jakości danych obszarów życia każdego z nas.

Posiadamy statut Akademii Edukacyjnej Vocational Competence Certificate.

Misja

Rozwój nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania.

Korzyści

Zaawansowane metody, nowoczesne techniki oraz wyszkolona kadra gwarancją jakości naszych szkoleń.

Dołącz do nas

Podnieś swoje kwalifikacje razem z nami. Dołącz do nas jako partner edukacyjny.

DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja realizuje szereg inicjatyw, sama je tworzy i doskonali z innymi.

WSPÓŁPRACA

Koprodukcja z samorządami, instytucjami, szkołami oraz uczelniami w kraju i za granicą. Otwartość na współdziałanie z innymi organizacjami o wspólnych celach. Pośrednictwo pracy.

ORGANIZACJA

Szkolenia, kursy, spotkania edukacyjne, wykłady oraz wyjazdy edukacyjne. Warsztaty i konferencje.

ŚWIADOME PROPAGOWANIE

Promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. Upowszechnianie dostępu do zdrowej proekologicznej żywności oraz kultury fizycznej i sportu.

WSPARCIE

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w obszarze edukacji i aktywnego trybu życia.

 

TOP