Projekt "Inwestycja w kwalifikację - II edycja"

Nr. projektu RPPK.07.01.00-18-0070/20

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2023 roku możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem poprzez nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże oraz podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości co pozwoli na aktywne wejście na rynek pracy.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz realizujemy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jesteś osobą bezrobotną i masz ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)? Zamieszkujesz na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy?

TAK?

Dla osób bez zatrudnienia oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 516045049 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Biuro projektu:

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 516045049
biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kogo zapraszamy?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria (szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie".

 • zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • jest osobą bezrobotną
 • nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ma powyżej 29 roku życia czyli osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
 • pozostaje w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli należy do grup: kobiety

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy,
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji lub kompetencji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Terminy rekrutacji

w dni robocze poniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 15:00

 • Rekrutacja zamknięta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo Zawodowe

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2

 • 14.10.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 15.10.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 16.10.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 22.10.2021 godz. od 8:00 do 15:30
 • 10.11.2021 godz. od 7:00 do 16:00
 • 12.11.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 15.11.2021 godz. od 7:00 do 15:00
 • 18.11.2021 godz. od 13:00 do 19:00
 • 26.11.2021 godz. od 8:00 do 15:30
 • 03.12.2021 godz. od 7:00 do 15:00
 • 20.12.2021 godz. od 10:00 do 18:00
 • 21.12.2021 godz. od 7:00 do 11:00
 • 21.12.2021 godz. od 12:00 do 16:00
 • 22.12.2021 godz. od 07:00 do 11:00
 • 23.12.2021 godz. od 07:00 do 16:30
 • 07.01.2022 godz. od 07:00 do 19:00
 • 13.01.2022 godz. od 15:30 do 17:00
 • 27.01.2022 godz. od 8:00 do 18:30
 • 08.02.2022 godz. od 8:00 do 16:00
 • 09.02.2022 godz. od 8:00 do 16:00
 • 10.02.2022 godz. od 7:00 do 19:00
 • 11.02.2022 godz. od 8:00 do 16:00
 • 15.02.2022 godz. od 16:30 do 17:30
 • 18.02.2022 godz. od 9:00 do 10:00
 • 18.02.2022 godz. od 16:30 do 17:30
 • 21.02.2022 godz. od 16:30 do 18:00
 • 22.02.2022 godz. od 16:30 do 18:30
 • 26.02.2022 godz. od 13:00 do 14:00
 • 03.03.2022 godz. od 8:00 do 15:30
 • 04.03.2022 godz. od 8:00 do 9:30
 • 05.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 07.03.2022 godz. od 7:30 do 14:30
 • 07.03.2022 godz. od 16:30 do 17:30
 • 08.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 08.03.2022 godz. od 16:00 do 17:00
 • 09.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 11.03.2022 godz. od 10:00 do 14:00
 • 12.03.2022 godz. od 9:00 do 14:00
 • 15.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 24.03.2022 godz. od 18:00 do 19:00
 • 25.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 26.03.2022 godz. od 9:00 do 13:00
 • 28.03.2022 godz. od 7:00 do 8:00
 • 28.03.2022 godz. od 15:30 do 16:30
 • 29.03.2022 godz. od 8:00 do 9:00
 • 29.03.2022 godz. od 16:30 do 18:30
 • 7.04.2022 godz. od 14:00 do 18:00
 • 12.04.2022 godz. od 7:00 do 17:00
 • 28.04.2022 godz. od 16:30 do 18:00
 • 29.04.2022 godz. od 16:30 do 17:30
 • 16.05.2022 godz. od 15:30 do 18:30
 • 17.05.2022 godz. od 7:00 do 19:00
 • 24.05.2022 godz. od 10:00 do 18:00
 • 25.05.2022 godz. od 7:00 do 11:00
 • 27.05.2022 godz. od 15:30 do 18:00
 • 31.05.2022 godz. od 17:00 do 18:30

Pośrednictwo Pracy

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2 godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze od października 2021

Szkolenia

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 21.10.2021 - 22.10.2021 - 25.10.2021 - 26.10.2021 - 27.10.2021 - 29.10.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 28.10.2021 - 02.11.2021 - 03.11.2021 - 05.11.2021 - 08.11.2021 - 09.11.2021 - 12.11.2021 - 13.11.2021 - 29.11.2021 - 30.11.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 10.01.2022 - 11.01.2022 - 12.01.2022 - 13.01.2022 - 14.01.2022 - 15.01.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 17.01.2022 - 18.01.2022 - 19.01.2022 - 20.01.2022 - 21.01.2022 - 24.01.2022 - 25.01.2022 - 26.01.2022 - 28.01.2022 - 31.01.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 06.04.2022 - 07.04.2022 - 08.04.2022 - 11.04.2022 - 13.04.2022 - 14.04.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 08.04.2022 - 09.04.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 26.05.2022 - 27.05.2022 - 30.05.2022 - 31.05.2022 - 01.06.2022 - 02.06.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.06.2022 - 03.06.2022 - 04.06.2022 - 06.06.2022 - 07.06.2022 - 08.06.2022 - 09.06.2022 - 10.06.2022 - 13.06.2022 - 14.06.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

Realizacja staży

 • 1. [PM] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: ul. Parkowa 7, 37-530 Sieniawa, godz. 7:30-15:30
 • 2. [KS] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 3. [PJ] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, godz. 8:00-16:00
 • 4. [BA] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: ul. Józefa Wybickiego 25, 38-130 Frysztak, godz. 7:30-15:30
 • 5. [BM] Realizacja stażu od 15-11-2021 do 14-05-2022 adres: al. Gen. Leopolda Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów, godz. 8:00-16:00 - staż zakończony z dniem 14.01.2022
 • 6. [DA] Realizacja stażu od 07-02-2022 do 06-08-2022 adres: ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, godz. 7:30-15:30
 • 7. [LA] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 19-12-2021 adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, godz. 8:00-16:00 – staż zakończony; Realizacja stażu od 20-12-2021 do 31-05-2022 adres: 36-042 Lubenia 131, godz. Poniedziałek: 7:30-17:00; Wtorek: 7:30-15:00; Środa: 7:30-15:30; Czwartek: 7:30-15:00; Piątek: 7:30-15:00
 • 8. [KU] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, godz. 8:00-16:00
 • 9. [KA] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, godz. 8:00-16:00
 • 10. [JK] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, godz. 8:00-16:00 – staż zakończony. [JK] Realizacja stażu od 01-02-2021 do 30-04-2022 adres: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 11. [KWD] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Technologiczna 19, 35-213 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
 • 12. [BB] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: 36-002 Jasionka 915A, godz. 8:00-16:00 – staż zakończony z dniem 21.01.2022
 • 13. [KJ] - podjęła zatrudnienie
 • 14. [MHE] Realizacja stażu od 04-01-2021 do 03-07-2022 adres: 35-301 Rzeszów, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20, godz. 8:00-16:00
 • 15. [GR] - zatrudnienie
 • 16. [MB] Realizacja stażu od 04-01-2021 do 03-07-2022 adres: 35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 15, godz. 8:00-16:00
 • 17. [RG] Realizacja stażu od 14-02-2022 do 13-08-2022 adres: 35-307 Rzeszów, ul. Armii Krajowej 21, godz. 8:00-16:00
 • 18. [SSK] Realizacja stażu od 14-02-2022 do 13-08-2022 adres: 35-083 Rzeszów, ul. Torowa 9k, godz. 8:00-16:00
 • 19. [KM] Realizacja stażu od 01-03-2022 do 15-04-2022 adres: ul. Przemysłowa 14/1, 35-105 Rzeszów, godz.10:00-18:00 - staż zakończony; Realizacja stażu od 16-05-2022 do 30-09-2022 adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 43, 35-112 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 20. [DJ] - Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: 36-052 Nienadówka 696B, godz. 8:00-16:00; STAŻ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 19-04-2022
 • 21. [CA] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 11-03-2022 adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, godz. 8:00-16:00 – staż zakończony; Realizacja stażu od 01-04-2022 do 20-08-2022 adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20, 35-301 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 22. [LS] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Mieszka I 73C, 35-303 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 23. [BM] Realizacja stażu od 14-02-2022 do 13-08-2022 adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 85, godz. 7:00-15:00
 • 24. [SSK] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 25. [KE] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Kurpiowska 2, 35-620 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 26. [SM] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, godz. 7:30-15:30
 • 27. [KS] Realizacja stażu od 09-02-2022 do 08-08-2022 adres: ul. Piłsudskiego 2, 37-200 Przeworsk, godz. 7:00-15:00
 • 28. [SA] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno, godz. 8:00-16:00
 • 29. [BJ] Realizacja stażu od 01-04-2022 do 30-09-2022 adres: ul. Słowackiego 11, 36-060 Rzeszów, godz. 9:00-17:00
 • 30. [JJ] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20, 35-301 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 31. [FM] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. J. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut, godz. 7:00-15:00
 • 32. [BB] Realizacja stażu od 16.03.2022 do 15.09.2022, adres: ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 42, 35-304 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 33. [MB] Realizacja stażu od 16.03.2022 do 15.09.2022, adres: ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 42, 35-304 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 34. [PM] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. Kurpiowska 2, 35-620 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 35. [RM] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. Plac Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk, godz. 7:00-15:00
 • 36. [NPK] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Króla Stanisława Augusta 20/12. 35-210 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 37. [KA] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. Trembeckiego 3, 35-205 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 38. [PD] - Realizacja stażu od 09-05-2022 do 08-11-2022 adres: 36-072 Świlcza 145B, godz. 8:00-16:00
 • 39. [JB] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Litewska 4A/2, 35-302 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 40. [TM] - Realizacja stażu od 01-06-2022 do 30-11-2022 adres: ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, godz. 7:30-15:30
 • 41. [HI] - ZATRUDNIENIE
 • 42. [MZG] Realizacja stażu od 11-04-2022 do 10-10-2022 adres: Towarowa 29, 38-200 Jasło, godz. 6:30-14:30, 7:30-15:30, 8:00-16:00, 9:00-17:00, 9:30-17:30
 • 43. [BE] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Franciszka Kotuli 92, 35-122 Rzeszów, godz. 8:00-16:00; 14:00-22:00
 • 44. [WA] - Realizacja stażu od 01-08-2022 do 31-01-2023 adres: ul. Kraszewskiego 2/2, 35-310 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 45. [WT] - Realizacja stażu od 06-06-2022 do 05-12-2022 adres: 36-062 Zaczernie 190G, godz. 7:30-15:30, 8:30-16:30
 • 46. [WE] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno, godz. 8:00-16:00
 • 47. [OB] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: Manasterz 178, 37-522 Wiązownica, godz. 8:00-16:00
 • 48. [BI] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 49. [RD] - Realizacja stażu od 15-07-2022 do 14-01-2023 adres: ul. Krynicka 1/1L, 35-505 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
 • 50. [MA] - podjęła zatrudnienie
 • 51. [KJ] - Realizacja stażu od 01-07-2022 do 31-12-2022 adres: ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 52. [WM] - Realizacja stażu od 22-08-2022 do 21-02-2023 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 7:00-15:00
 • 53. [SJ] - zakończenie udziału w projekcie
 • 54. [SM] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Stefana Czarnieckiego nr dz. 118 obr. 64, 37-700 Przemyśl, godz. 8:00-16:00
 • 55. [ZB] - Realizacja stażu od 22-08-2022 do 21-02-2023 adres: ul. Pruchnicka 2 bud. D 37-500 Jarosław, godz. 10:00-18:00
 • 56. [TO] - Realizacja stażu od 22-08-2022 do 21-02-2023 adres: ul. Jana Długosza 7, 35-055 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 57. [AY] - Realizacja stażu od 12-09-2022 do 11-03-2023 adres: ul. Podkarpacka 14B, 35-105 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 58. [RA] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023 adres: ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 42, 35-304 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 59. [PP] - podjęła zatrudnienie
 • 60. [LY] - Realizacja stażu od 01-11-2022 do 30-04-2023 adres: ul. Grunwaldzka 26/4a, 35-068 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 61. [DK] - Realizacja stażu od 01-11-2022 do 30-04-2023 adres: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, godz. 7:30-15:05
 • 62. [BN] - Realizacja stażu od 01-11-2022 do 30-04-2023 adres: Dobrzechów 3, 38-100 Strzyżów, godz. 7:30-15:30
 • 63. [WA] - Realizacja stażu od 01-11-2022 do 30-04-2023 adres: pl. Żwirki i Wigury 8, 38-200 Jasło, godz. 9:00-17:00
 • 64. w trakcie organizacji
 • 65. w trakcie organizacji
 • 66. w trakcie organizacji
 • 67. w trakcie organizacji
TOP