Projekt pt. "Inwestycja w kwalifikacje"

nr.RPPK.07.01.00-18-0087/18

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz zdobycie nowych kwalifikacji do dnia 31.03.2020r.

Rekrutacja trwa - ilość miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Postaw pierwsze kroki na nowej ścieżce kariery zawodowej! Ruszamy z naborem na BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wypełnij formularz i zacznij pracować w wymarzonym zawodzie.

Zobacz poniżej w jakich zawodach nasi Uczestnicy podjęli pracę. Dołącz do Nich.

Obszar rachunkowo – finansowy

 • Asystent ds. księgowości
 • Młodszy Księgowy
 • Pracownik ds. administracyjnych
 • Pomoc w księgowości
 • Referent do spraw sprzedaży
 • Referent do spraw zakupu
 • Asystent Księgowego
 • Pracownik Działu Rozliczeń
 • Pracownik Działu Finansowego
 • Pracownik Działu Zamówień
 • Fakturzysta
 • Pracownik Działu Kadr i Płac

Obszar logistyczno-spedycyjny

 • Młodszy specjalista ds. logistyki
 • Pracownik ds. dystrybucji i logistyki
 • Specjalista ds. eksportu
 • Specjalista ds. logistyki
 • Specjalista ds. importu
 • Spedytor
 • Asystent logistyki
 • Asystent spedycji
 • Pracownik działu handlowego/działu sprzedaży
 • Logistyk
 • Dyspozytor
 • Zaopatrzeniowiec
 • Dział kontroli jakości

Obszar biurowy i pozostałe stanowiska

 • Pracownik Biurowy
 • Recepcjonista
 • Pracownik ds. administracyjnych

Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i należących, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby bezrobotne wg definicji BAEL tz. osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
 • Główny Program Wsparcia:

  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

  Pośrednictwo pracy poprzez indywidualne wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia i przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  Szkolenia zawodowe wraz z uzyskaniem kwalifikacji realizowane będą zgodnia z zainteresowaniami i ścieżką rozwoju uczestnika projektu.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

  Staże / Praktyki zawodowe 6-cio miesięczne ukierunkowany na utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium stażowe.

  Towarzyszący Program Wsparcia:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

  Noclegi dla osób z dalszych rejonów województwa.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie stażu/praktyki zawodowej.

  Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe.

  Zapisz się do projekt:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

  prześlij na adres: projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl, lub

  dostarcz za pośrednictwem pocztą na adres biura projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju 36-001 Trzebownisko 928B, lub

  dostarcz osobiście do Biura Projektu w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

  Skontaktuj się z opiekunem projektu

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Biuro Projektu

  36-001 Trzebownisko 928B

  +48 516 045 049

  projekty@podkarpackafundacjarzwoju.pl

  TOP